Riskutbildningar

Riskutbildning 1 Riskettan berör saker som kan påverka dig som förare. Vi tar bland annat upp Alkohol, Droger, Trötthet och olika distraktioner. Andra ämnen som tas upp är personlighet, kulturella och psykologiska faktorer samt kvinnligt och manligt körbeteende. Riskutbildning 2 / Halkbanan är en utbildning för att göra förare säkrare i att köra under svåra förhållanden. Målet är också att skapa en förståelse för kraften som finns i en bil och vad som händer om olyckan skulle vara framme. Den består av både en teoretisk och praktisk del. Utbildningen sker på Salabanans Trafikövningsplats. Telnr +4670-8185678

 

Don't drink & drive

Alkohol och bilkörning hör inte ihop!
Ändå görs mer än 13 000 bilresor per dag med berusade förare i det här landet. Var tredje rattfyllerist är mellan 18 och 24 år.

Dont drink and drive