Körning

Delmoment

Vi kan grovt dela in övningskörningen i tre delar. Manövrering, Stadskörning och Landsvägskörning. Oavsett om du väljer en intensivutbildning eller traditionell utbildning kommer vi gå igenom alla tre moment. Körlektionerna sker i den miljö du ska köra i vid provet här i Sala. Antalet körlektioner som behövs är beroende av dina förkunskaper och eventuella möjligheter till privat övningskörning.

 

Om Sala

Sala erbjuder en perfekt miljö för att ta körkort. Det är korta avstånd vilket betyder att vi snabbt kan ta oss till och från övningsområden. Det finns lugna områden där vi tränar krypkörning, backning etc. Det finns sedan inom ett par minuter en riktig stadskärna där vi tränar samspelet med övrig trafik. Ut från sala går det ett antal landsvägar med olika trafikintensitet där vi tränar på och avfarter. Lägg därtill att det finns grusvägar och 2:1 vägar så kan vi garantera en utvecklande och lugn miljö för att ta körkort.


Anpassa utbildningen 

Vår utgångspunkt är att alltid anpassa utbildningen till elevens förutsättningar. Tillsamamns tar vi fram en personlig utbildningsplan som baseras på förkunskaper, tillgång till privat övningskörning och när man vill ha körkortet i handen. Andra avgörande faktorer är hur mycket tid eleven kan lägga på att läsa teori och köra per vecka. En privat handledare får gärna följa med i bilen under körlektionerna.

 

Pedagogik 

Vi är en skola som har högre mål än att våra elever ska klara teori och körprovet. Målet är att eleven ska kunna bli en lugn och reflekterande förare som till viss del ifrågasätter trafikregler, sin egen och andras körning. Under utbildningen kommer vi därför lägga stor vikt vid att eleven själv ska kunna utvärdera sin körning. På det sättet ger vi en nyckel till hur eleven ska kunna fortsätta utvecklas som förare efter utbildningen. Det tror vi kommer skapa bättre förare och en tryggare trafikmiljö.

Körning i större städer?

Vi kan om det behövs boka in en trippel lektion och åka till Västerås för motorväg och fler körfält.